برای منازل

eleser-inicio-plataforma-vertical-salvaescaleras-naranja

بالابر مخصوس افراد کم توان

بالابر مخصوص برای کمک به افراد دارای ضعف حرکتی و استفاده کنندگان ویلچیر.
eleser-inicio-minicargas-naranja

میکرولیفت

میکرولیفت برای جابجایی بارهای کوچک در منازل ، مراکز صنعتی ، تجاری و خدماتی طراحی شده است.
eleser-inicio-montacoches-naranja

آسانسور خودروبر - ELECAR

طراحی شده برای جابجایی خودرو در ارتفاع همراه با سرنشینان.

صنعتی

eleser-inicio-montacargas-blanco

بالابرهای باری

از 100 کیلوگرم تا 10 تن ، سازگار با نیاز شرکت شما.
eleser-inicio-plataforma-vertical-salvaescaleras-blanco

بالابر مخصوس افراد کم توان

بالابر مخصوص برای کمک به افراد دارای ضعف حرکتی و استفاده کنندگان ویلچیر.
eleser-inicio-minicargas-blanco

میکرولیفت

میکرولیفت برای جابجایی بارهای کوچک در منازل ، مراکز صنعتی ، تجاری و خدماتی طراحی شده است.
eleser-inicio-montacoches-blanco

آسانسور خودروبر - ELECAR

طراحی شده برای جابجایی خودرو در ارتفاع همراه با سرنشینان.